Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy

Zapoznanie się z miejscowym planem zago­spodarowania przestrzennego lub też z projektem tego planu jest konieczne. Pamiętaj, że ważność planu zagospodarowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen­nym zależy od tego, kiedy został on uchwalony.

Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy 1

To bardzo istot­ne, bo plany uchwalone po 1 stycznia 1995 roku nadal zacho­wują moc (oczywiście, jeżeli gmina nie uchwaliła na przykład w 2002 roku nowego planu). Natomiast plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku są już nieważne – gmina albo uchwaliła już nowy plan lub jest właśnie w trakcie jego opracowywania.

Plany ,projekty czyli budowy ciąg dalszy 2

 

 

Jeśli więc sprzedający przedstawi nam plan z 1992 roku, nie może­my się na nim opierać. Proces uchwalania nowego planu trwa około roku. Gdy zatem tuż przed zakupem działki pojawisz się w gminie i sprawdzisz plan, możesz być pewny, że nie grozi ci niebezpieczeństwo jego szybkiej zmiany. W gminach niemających uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego, trzeba wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego, decyzja zostanie wydana bezpłatnie.

Plany, projekty czyli budowy ciąg dalszy

 

[ssba]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *