Tag Archives: projektowanie

Wnętrza

Długookresowa perspektywa użytkowa w projektowaniu wnętrz

Kolejną kwestią wartą omówienia jest uwzględnienie w projekcie długookresowej perspektywy użytkowej. Rolą projektanta wnętrz jest nie tylko zaspokojenie obecnych potrzeb właściciela, ale również umiejętność prognozowania kierunków ich ewoluowania w przyszłości. Takie podejście pozwala wyeliminować konieczność ciągłego dostosowywania wnętrz do pojawiających się nowych potrzeb. Projektując wnętrza, które mają za zadanie sprostać przyszłym wymogom użytkownika, należy:

  • kreować uniwersalną, wielofunkcjonalną przestrzeń cechującą się wysoką adaptowalnością;

  • wykorzystywać rozwiązania modułowe;
  • pamiętać o tym, że otwarta przestrzeń przeważnie ma większy potencjał dostosowawczy;

  • wykorzystywać lekkie ścianki działowe, jeżeli konieczne jest zastosowanie przedzieleń;

Najtrudniejszą kwestią do uwzględnienia w procesie kreowania nowej przestrzeni jest ograniczoność czasu jej istnienia. Inaczej ujmując problem, tworząc coś nowego powinniśmy myśleć o końcu jego egzystencji. Konstrukcja psychiczna człowieka została wyposażona w niezwykły mechanizm chroniący ją przed potencjalnie destrukcyjnym wpływem rozważań na temat nieuchronności końca istnienia, zarówno jego samego, jak i wszystkiego, co go otacza. Dlatego tak trudno brać nam pod uwagę stopień przetwarzalności mebla, komputera, samochodu, którego stajemy się właścicielem. Chcemy cieszyć się możliwościami nowego nabytku, korzystać z jego właściwości, a nie kontemplować to, w jaki sposób za 5, 10, 50 lat zostanie unicestwiony. Mimo wszystko nieco łatwiej z zagadnieniem tym uporać się osobie zaangażowanej, ale stojącej z boku – projektantowi wnętrz. I choć zazwyczaj identyfikuje się ze swoim dziełem, to jednak nie wchodzi w relację emocjonalną uwarunkowaną prawem własności. Dlatego też nie możemy oczekiwać od inwestora (użytkowania) tego, że będzie w stanie podejmować racjonalne decyzje zakupowe uwzględniające aspekt końca życia produktu. Oznacza to, że musimy wziąć to wyzwanie na własne barki. Po raz kolejny dzięki uwzględnieniu założeń zrównoważonego rozwoju możemy uzyskać, obok efektu środowiskowego, również efekt ekonomiczny.