Tag Archives: zasilanie elektryczne

Budownictwo, ogrzewanie

Zasilanie elektryczne pompy ciepła

Pompa ciepła po stronie zasilania musi być zabezpieczona potrójnym wyłącznikiem. W żadnym razie nie wolno stosować pojedynczych bezpieczników na każdą fazę, gdyż grozi to uszkodzeniem uzwojeń sprężarki, a na pewno spowoduje unieważnienie gwarancji. Sprawą fundamentalną jest właściwa kolejność faz. Zła kolejność powoduje odwrotny kierunek obrotów sprężarki pompy ciepła. Ale sama prawidłowa kolejność faz to jeszcze nie wszystko o co trzeba zadbać przy instalacji elektrycznej dla pompy. Ważne też jest automatyczne wykrywanie nadmiernych spadków napięć i asymetrii faz.

Markowe pompy ciepła mają wbudowany układ kontrolny zezwalający na pracę pompy tylko wtedy, gdy kolejność faz i ich parametry są właściwe. Pompy tańsze, które takich zabezpieczeń nie mają muszą być chronione zewnętrznie. To oznacza dodatkową instalację odpowiednich układów w skrzynce bezpiecznikowej budynku.

Połączenia elektryczne potrzebne do współpracy pompy ciepła z całym systemem grzewczym nie należą do łatwych i mogą być przeprowadzane tylko przez wyszkolonych fachowców. Generalnie jest tak, że do pompy ciepła doprowadzane jest zasilanie główne trójfazowe, a dopiero z kontrolera wychodzą szyny zasilające poszczególne pompy obiegowe, a nawet pompę cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej. Nie ma schematu uniwersalnego, który mógłby służyć za wzorzec do wykonania instalacji elektrycznej. Każda marka ma swoje specyficzne rozwiązania, dlatego w każdym konkretnym przypadku należy się ściśle trzymać zaleceń i wskazówek podanych w materiałach producenta.

Zakłady energetyczne mają zawsze problem z utrzymaniem równomiernego obciążenia sieci. Niestety o obciążeniu decydują odbiorcy włączając lub wyłączając różne odbiorniki energii elektrycznej, nie przejmując się zupełnie tym jak wygląda obciążenie danego zakładu energetycznego. W związku z tym w kilku krajach europejskich (może niedługo także w Polsce?) proponuje się użytkownikom pomp ciepła specjalne niskie ceny za energię elektryczną, jeśli zgodzą się na instalację dodatkowego urządzenia, które na zdalne polecenie wydane przez zakład energetyczny zablokuje czasowo pracę pompy ciepła. W umowie ustalono, że: Zakład Energetyczny ma możliwość wyłączenia pompy ciepła w dowolnym momencie jednak nie dłużej niż na 30 minut i nie więcej niż w sumie na 2 godziny w ciągu doby, ale w zamian za to zmniejsza wysokość opłaty za energię elektryczną.

Dobrze jest wziąć pod uwagę możliwość elektrycznego zasilania pompy ciepła w układzie dwutaryfowym. Obecnie dostępna taryfa (G12) charakteryzuje się tym, że 8 godzin w nocy i 2 godziny po południu cena energii elektrycznej jest prawie o połowę niższa. Pompy ciepła wyższej klasy mają program sterujący, który w miarę możliwości stara się przesuwać włączanie pompy ciepła na okresy, gdy energia elektryczna jest najtańsza. Daje to wymierne zmniejszenie wydatków za prąd, bez obniżania wymaganego komfortu.